Terms and conditions

Handelsbetingelser og abonnementsbetingelser (Scroll down for terms in English)

Produkter og tjenester udbydes af:

Intojob v/ Anne Marie Valentin
Spegerborgvej 24a (Mødelokale i Kbh C)
4230 Skælskør
CVR-nr: 28237766

Kontakt os på e-mail amv@intojob.dk eller mobil 3064 6013.

LEVERING AF PRODUKTER:
Produkterne bliver leveret digitalt via e-mail, som fysiske kurser eller arrangementer, eller med post/fragtmand. 
Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

BETALING:
Produkter kan købes med Dankort og VISADankort.

Alle priser er oplyst i danske kroner inkl. moms.

SPECIFIKT FOR ABONNEMENTER:
For abonnementer gælder at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for trækket tilsendes per email.

Du modtager en email med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet. 

Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at logge ind på din konto og selv stoppe abonnementet. Du kan også skrive til amv@intojob.dk senest 5 hverdage efter sidste abonnements-træk og vi opsiger dit abonnement for dig. Opsigelsen er øjeblikkelig, og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Allerede udsendte fakturaer skal dog stadig betales.

Ønsker du at ændre det kort abonnementet trækkes på, gøres dette ved at klikke på det link, der står i hver faktura.

RETURRET:
Der er 14 dages returret. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på amv@intojob.dk og du vil få alle pengene tilbage.

Ved køb af digitale produkter der leveres øjeblikkeligt frafalder returretten.

ADGANG TIL ONLINE MATERIALE:
Materialet du køber er dit til evigt eje. Intojob og Anne Marie Valentin forpligter sig dog ikke til at hoste/opbevare dit materiale online til evig tid. Det påfalder altid kunden selv at hente online materiale ned til egen computer såvel som sikre sig backup af dette. 

Alt materiale kan downloades til kunden egen opbevaring. Intojob/Anne Marie Valentin kan til enhver tid lukke ned for det online forum hvor online materiale ligger til rådighed. Intojob/Anne Marie Valentin påkræves dog at advare minimum 2 uger inden materialets online ophør. Det er altid kunden eget ansvar at holde sin email ajour. Dette gøres nemt på kunden konto.

RETTIGHEDER:
Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Intojob og Anne Marie Valentin. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt. Materialet må aldrig helt eller delvist deles, kopieres, videregives eller anvises til undervisning medmindre det på forhånd er aftalt og der foreligger skriftlig godkendelse.

Terms & Conditions

Terms & Conditions for Subscription Services

Products and services are provided by:

Intojob v/ Anne Marie Valentin
Spegerborgvej 24a (Meeting room in CPH C)
4230 Skælskør
CVR: 28237766

Contact us via e-mail amv@intojob.dk or mobile +45 3064 6013.

DELIVERY OF PRODUCTS:
The products will be delivered to you digitally via e-mail, as physical courses/ events or by post.
Delivery will most often take place within the course of a few minutes, but in some cases delivery can take up to 5 working days.

PAYMENT:
Products can be purchased via Dankort and Visa credit card.

SUBSCRIBERS:
As a subscriber, the subscription price will be drawn automatically at the beginning of each subscription period. The receipt for this transaction will be sent to you via e-mail.

You will receive a confirmation e-mail of your subscription once you have signed up.

You will be able to terminate your subscription at any time by logging onto your account and cancelling your subscription manually. You can also write an e-mail to amv@intojob.dk up to 5 working days after the last subscription-withdrawal, and we will cancel your subscription for you. The cancellation will take place immediately, and no further withdrawals will take place. However, any outstanding invoices will still need to be paid for.

If you wish to change the card on which the withdrawal takes place, you can click the link that is listed in each invoice.

RETURNS AND REFUNDS:
You have 14 days to cancel your order. If you wish to cancel your order within 14 days, contact us on amv@intojob.dk and you will get all your money back.

By purchasing digital products that are delivered to you immediately, your cancellation-rights will be withdrawn.

ACCESS TO ONLINE MATERIAL:
The material is yours forever. However, Intojob and Anne Marie Valentin will not commit to continuously store the material online. Therefore, it is up to the customer to download the online material and store it on his/her own computer, as well as to keep back-ups of the material.

All material can be downloaded by customers, for their own personal storage. Intojob/Anne Marie Valentin contains the rights to shut down the online forum, in which the online material can be found, at any time. However, Intojob/Anne Marie Valentin is required to send out a warning a minimum 2 weeks prior to the termination of the material’s online existence. It is the responsibility of the customer to keep an eye on his/her e-mail, and change it in the system if he/she changes the email address. This can easily be done through the customer’s account.

RIGHTS:
All rights to courses, workshops, events and digital products belong to Intojob and Anne Marie Valentin. When a customer purchases a product, only he or she is permitted to make use of that particular product. The material must not be shared, copied, sent out or used for teaching purposes, unless this has been pre-arranged and a written agreement has been made.